Голямобеловски "Възнесение Господне" (наричан още Беловската базилика)
Публикувано от Мирилайлай на March 04 2007 07:14:41
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в дела Боженец (преди: Алабак) на Западните Родопи, на ок. 1,5 км ЮИ от с. Голямо Белово, непосредствено под вр. Св. Спас (Спасовица) (821 м н.в.)

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през VІ в. и е продължил да съществува през Първата и Втората българска държава. Разрушен е по време на помохамеданчването на чепинските българи през ХVІІ в. Понастоящем е периодично действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: запазени са внушителни развалини от частично реставрираната манастирската черква, която представлява трикорабна и триапсидна базилика (28х17 м). Базиликата е без централен вход от запад, а с два странични входа от север и юг. До южната й фасада е била долепена триконхална кръщелня, от която са запазени основите. В съседство, през 1999 г., е построена малка, еднокорабна, едноапсидна кръстовидна черква “Успение Богородично”. Беловската базилика е обявена за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/