Кукленски "Св. Св. Козма и Дамян (наричан още "Св. Врачове")
Публикувано от Мирилайлай на March 04 2007 07:28:01
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в Белочерковския рид на дела Чернатица от Западните Родопи, на ок. 2 км ЮЗ от с. Куклен

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е по време на Втората българска държава, разрушен е по време на помохамеданчването на чепинските българи през 1657 г., но скоро е възобновен. В миналото манастирът е използван като лечебница за душевно болни, а при лечението е използвана водата от манастирското аязмо. Понастоящем е постоянно действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от две черкви - “Св. св. Козма и Дамян” (ХV в.) и “Св. Благовещение” (50-те години на ХХ в.), голямо аязмо в близост, жилищни и стопански сгради. Черквата “Св. св. Козма и Дамян”(22х8 м) е кръстовидна, безкуполна сграда с две плитки квадратни конхи. Тя е с два притвора, като във външния е запазена веригата, с която са връзвали душевно болните. В края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. манастирът попада в ръцете на гръцки монаси, които замазват българските стенописи и изографисват върху тях такива с гръцки надписи (при реставрацията на черквата са запазени и експонирани и двата стенописни слоя). През ХVІІ и ХVІІІ в. манастирът е важно книжовно средище - в библиотеката на БАН се пази Кукленският псалтир – Песнивецът от 1337 г. Обявен е за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/