Германски "Св. Иван Рилски"
Публикувано от Мирилайлай на March 04 2007 07:50:44
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в западното подножие на Лозенска пл. от Ихтиманска Средна гора, на ок. 3 км ЮИ от с. Герман

Историческо развитие и сегашно състояние: манастирът е основан през Х в. и е най-старият от манастирската група “Софийска Мала Света гора”, както и един от най-старите български манастири. Многократно е бил опустошаван по време на турското робство и отново възобновяван. От ХVІІ в. в манастира се развива активна книжовна дейност, свидетелство за което е запазеният в Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” известен Г?рмански сборник от граматик Никола. В началото на ХІХ в. манастирът е отново възобновен и сега е постоянно действащ. Метох е на българския Зографски манастир “Св. Георги” в Света гора

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от еднокорабна, едноапсидна, безкуполна, с притвор черква, построена през 1886 г. върху основите на стария храм, жилищни и стопански сгради. Черквата притежава ценни иконостасни икони, рисувани от Иван Доспевски. Стенописите в притвора са по-късни и са дело на ученици на проф. Любен Прашков. В двора на манастира са посадени секвои от княз Фердинанд и цар Борис ІІІ, които са ктитори на манастира. СИ от манастира се намират останките от Германското градище. Обявен е за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/