Лозенски "Възнесение Господне"
Публикувано от Мирилайлай на March 04 2007 07:54:27


Местност, отстояние и посока от населено място: манастир под вр. Полуврак (1182 м н.в.) в Лозенска пл. от Ихтиманска Средна гора, на ок. 3,5 км ЮИ от с. Лозен

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е по време на Втората българска държава. Неколкократно е разрушаван след падането на България под турско робство, като последно е бил възстановен през 1821 г. Сега е постоянно действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата (14х7 м) е еднокорабна, едноапсидна, с три купола върху високи осемстенни барабани. Построена е през 1821 г., а през 1869 г. е изографисана от Никола Образописов. През ХVІІ в. в манастира е създадена книжовна школа. Обявен е за паметник на културата


източник: http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/

снимков материал: Ненко Лазаров
www.ImagesFromBulgaria.com