Панчаревски "Св. Николай" (наричан още Урвички манастир)
Публикувано от Мирилайлай на March 04 2007 07:56:52
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в Лозенска пл. от Ихтиманска Средна гора, на десния бряг на р. Искър в Панчаревския й пролом, близо до крепостта Урвич и на ок. 5 км ЮИ от с. Панчарево

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а след падането на България под турско робство е разрушен. Възобновяван е на два пъти през ХХ в. (1938 г. и 1996 г.). Понастоящем е постоянно действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с камбанария над входа черква (построена през 1996 г. върху стари основи), жилищна и стопанска сграда

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/

Снимки от манастира