Подгумерски "Св. Димитър"
Публикувано от Мирилайлай на March 10 2007 11:41:13
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в южното подножие на Софийска пл. от Западна Стара пл., на ок. 1,5 км СИ от с. Подгумер

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, при турското нашествие е разрушен, а през 1597 г. е възобновен. В края на ХVІІІ и нач. на ХІХ в. е опустошен, а през 1848 г. отново е възобновен. Понастоящем е периодично действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата (12,5х4,5 м) е еднокорабна, едноапсидна, с притвор и без купол и е възобновена в края на ХVІ в. (1597 г.). В периода ХVІІ-ХVІІІ в. манастирът е бил важно книжовно средище. Обявен е за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/