Гащи
Публикувано от Куцулан на March 02 2007 15:06:46
Гащите са мъжко облекло и са символ на мъжа. Както една мома или жена пази своята престилка, така трябва и мъжът да пази своите гащи, защото с гащите се правят магии. Чрез гащите един момък може да бъде вързан.
Народното вярване дотолкова свързва човека с неговите гащи, щото гащите могат да го заместят в различни обреди и обичаи.
При такива обреди и обичаи, които изискват присъствието на всички домашни, а особено всички мъжки членове на задругата, ако някой от мъжете отсъствува - по печалба или отишъл войник и не може да си дойде, тогава вместо него турят гащите му.
Гащите са имали такова значение, щото е имало случаи в отсъствието на мъжа, годеницата му да бъде венчавана с гащите му.
Такъв случай е имало в с. Пчелинци, Радомирско преди 100 и повече години, около 1750г.
Тоя случай напомня на пословицата: "На ти пъньо гащи, да приличаш на тата".

Д. Маринов, 1994, Народна вяра и религиозни народни обичаи, БАН