Новаченски "Преображение Господне" (наричан още Скравенски)
Публикувано от Мирилайлай на March 10 2007 12:19:25
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в местн. Баткун, разположен високо над Новаченския пролом на р. Бебреш под вр. Креща (736 м н.в.) в Лакавишкия рид на Западния Предбалкан, на ок. 5 км И от с. Новачене

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е по време на Втората българска държава, разрушен е от турците, а през ХVІІ в. (1608 г.) е възобновен от Св. Пимен Софийски. През ХІХ в. (1864 г.) отново е разрушен, а през ХХ в. (1930 г.) е възобновен. Сега е периодично действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от еднокорабна и едноапсидна черква (построена през 1930 г.) със запазени фрагменти от стенописи, останали от стария храм и жилищна сграда. В Археологическия музей на БАН се съхранява олтарна врата от старата черква. В съседство е пещерата Меча дупка

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/