24 Май - ден на българската просвета и култура
Публикувано от Куцулан на April 19 2007 18:20:01
24 май не е просто поредния официален празник - това е денят, в който всеки българин може да се гордее, че е горд потомък на нация, заемаща стратегическо място в историята на Европа. Той е символ на достойнство, традиция и духовност. 24 май, може би най-светлият, най-съкровеният български празник - денят на светите братя Кирил и Методий. Отново изправяме, изпъваме снага с респект, гордост и самочувствие пред богатото културно-историческо наследство, което имаме.

Светският празник за св.св.Кирил и Методий, бележи началото си през Възраждането и се свързва с училищните тържества, които са били организирани на 11 май, когато Църквата отбелязва празника на двамата свети братя. Първи известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май във възрожденската ни книжнина, намираме в "Христоматия славянского язъка" от 1852г. на Неофит Рилски.

През 1857 г. денят на светите братя е почетен в българската църква "Св. Стефан" в Цариград, заедно със служба и за св. Иван Рилски. На следващата година, 1858г. този ден е отпразнуван и в Пловдив с тържествена служба в църквата "Света Богородица", а след това учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за живота и делото на Кирил и Методий.

В словото си, произнесено по случай 24 май 2003 година пред Народната библиотека "Св.св. Кирил и Методий", акад. И. Юхновски обаче разказва за сборник с арменски пътеписи от 1813 г., в който е открито описание от един свещеник, свидетелстващ, че на 22 май 1803 г. го завели в Шумен “на празник на писмеността на българите” и той видял “как те пели тъжни песни и после играли хоро”. Така сега знаем, че първото известно ни светско честване на Кирил и Методий у нас е точно от преди повече от 200 години. Това е най-дълго честваният празник в държавата ни.

В средата на ХІХ век празникът се чествал и в Русия, и в България, във връзка със започналата борба за църковна независимост. От 1863 г. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. В София празникът бил организиран от учителя Сава Филаретов.

След Освобождението 11 май става всеучилищен празник на славянските първоучители. Тогава възниква и идеята за празничен химн. В Русе, през 1892 г. Стоян Михайловски, тогава учител в Мъжката гимназия, написва химна "Върви народе възродени". През май 1901г. учителят от Петокласното Ловчанско училище Панайот Пипков написва музиката към текста.

С въвеждането на григорианския календар през 1916 г. празникът, отбелязван от държава и Църква, се чества на един ден - 24 май. След 1969 г. се прави разделяне на църковния от светския календар и затова днес имаме два празника - църковен (11 май) и светски (24 май). Денят на св.св.Кирил и Методий е един от първите официални празници на възродената българска държава, превърнал се в празник на цялостния духовен живот и днес, в светлината на традицията, празникът 24-ти май обединява минало и бъдеще, за да обогати настоящето.

За официален празник 24 май е обявен с решение на 9-ото Народно събрание на 30 март 1990 г.


Кратка история на Кирилицата

През 863 г. Кирил и брат му Методий са изпратени от византийския император Михаил III да покръстят западните славяни и да организират богослужение във Великоморавия на роден език. Това е станало по молба на великоморавския княз Ростислав. За тази цел Кирил създал една нова азбука — глаголицата. Тя е била използвана за държавни и религиозни документи и книги, а също и в създадената от Кирил Великоморавска академия (Великоморавско училище), където са били обучавани учениците на Кирил и Методий.Азбуката е била забранена през 886 г. и учениците на Кирил и Методий са били принудени да избягат в България, където основават нова академия. С тяхното идване глаголицата е получила широко разпространение в страната ни. С глаголица и кирилица (създадена от Климент Охридски в края на 9 век) са пишели старобългарските книжовници от 9, 10 и 11 в. В Североизточна България са открити и многобройни надписи, писани с глаголица.

Някои от учениците са посетили Хърватско и Далмация, където възникнал ъглестият вариант на глаголицата и останал в употреба доста дълго време. Други отишли в Бохемия, където азбуката е била частично използвана през 10 век и 11 век. В продължение на няколко века глаголицата и кирилицата се употребяват заедно, като постепенно кирилицата измества глаголицата през Средновековието. Отделни откъси или думи, писани с глаголица се откриват в кирилски ръкописи до 14 век. С глаголица са писали и в Русия, но доста рядко.

От 9 век нататък, в зависимост от предназначението на текста, се развиват различни типове писмо — устав, полуустав, попгерасимово писмо, под силно влияние на гръцкия минускул (бързопис).

Усъвършенства се и начина на оформяне на ръкописната книга. Под влияние на украсата във византийските ръкописи през 13 век-14 век век в славянските книги се налагат три стила:

* заставки — украсени композиции преди началото на блок,
* инициали — украсена начална буква,
* концовки — завършителни орнаментални мотиви, оформящи края на текста.

Появяват се илюстративни цикли в царските кодекси — като Томичовия псалтир около 1360 г., Лондонското евангелие от 1356 г., Манасиевата летопис от 1344–45 г., Мюнхенския сръбски псалтир от края на 14 век, Киевския псалтир от 1397 г. Първата буква се украсява и оцветява в червен, син или зелен цвят или се изписва със злато.

През 1483 г. във Венеция е отпечатана първата книга с глаголица, като печатната глаголица в голяма степен имитира ръкописната.

По адриатическото крайбрежие на Хърватска глаголицата се запазва чак до миналия век, предимно като вид тайнопис в някои манастири. В сегашни дни тя се използва само в църковнославянския, а също и като локално писмо на католическата епархия Крижевци в Хърватска.

Българите са първите, които започват да използват глаголицата/кирилицата след създаването й през 9в. Сегашният български започва да се формира през 15в., но съвременният литературен български, който е доста различен от старобългарския, се формира през 19в. Дотогава се е използвала оригиналната кирилица на Св. Климент Охридски, съдържаща 44 букви за 44 звука. През 19в. обаче, българската звукова система се променя коренно и съдържа по-малко звуци. Това наложило да се модифицира азбуката, което намалило използваните букви на 32. Тази модифицирана азбука се е използвала до 1945г. След 1945г. отпадат още две букви: ? (ят, двойно е) и ? (голям юс). Така модерната българска азбука остава с 30 букви.

В съвременната българска азбука липсват доста от старите букви, например: ? (ят, двойно е), ? (голям юс, голяма носовка), ?, ? (малък юс, малка носовка), ?.

Названието на азбуката на чешки е hlaholice, на словашки — hlaholika, на полски — glagolica, на руски — глаголица, на хърватски — glagoljica

Глаголица (около 862-863г.)

Названието глаголица идва от думата "глаголъ", означаваща "дума" (това е и името на буквата "Г"). Възможно е също Св.Св. Кирил и Методи да са взаимствали някои знаци и идеи от предполагаема първоначална писменост на прабългарските племена (виж тук).Старобългарска азбука (староцърковен славянски) (9-11в.)

Създателят на старобългарската азбука е неизвестен на науката. Прието е да се смята, че е съставена от Св.Климент Охридски - ученик на братята Св.Св. Кирил и Методи, но тази теза не е подплатена документално и е малко вероятна. Възможно е азбука-предшественик на кирилицата да е съставена още в IV век от Курила /Улфила/ (създателят на готската азбука - виж тук) на територията на България преди създаването на самата глаголица. На кирилица са написани основните съчинения на старобългарската литература - най-старите "славянски" писмени паметници.източници:

http://www.kirildouhalov.net/language/alphabet.html

www.omniglot.com

Глаголица - Уикипедия

Кирилица - Уикипедия

Древнобългарски азбуки

http://www.margaritta.dir.bg/2004/mai/0424mai.htm

http://bgsviat.hit.bg/bulgarskata_nacionalnost/24_may.html

Старобългарска, славянска, или църковно-византийска литература - Димитър Маринов

http://www.segabg.com/online/article.asp?sid=2003052400010090001