Радина чешма край Перник
Публикувано от Куцулан на June 19 2007 14:01:05
Ако не било, не би се приказвало. Това е останало от стари хора, та ние го приказуваме, па по нас наши деца и внуци така че приказуват и от уста на уста че върви, докато свет светува.

Та думата ми е защо нашата махала се казва Радина чешма. Едно време тука е било едно убаво и берекетно полье, текло е много вода, ама никой не се заселил, защо не могли да фана водата да я накарая да тече на едно место. Па по некое време водата се изгубила и само на едно место излазила вода. Тогава дошли, та се заселили и първите хора тука и рекли да си направат чешма. Повикали най-башмайсторите и почнали градежо. Ама какво станало: през денот изградат нещо, през нощта водата избляе и градежо падне. Днеска така, утре така, то се поминало бая ми ти време и некой рекъл да се загради човек у тоя градеж, та белким остане нещо от градежо. Майсторо почнал да си избира човек, ама били малцина и немало кого. А по това време тука била саде една мома Рада, цел ден си седела дома, ранила пилищата и си везала. (Едно време момите многу везеха и предеха.) Един ден Рада си седела дома на дворо, прела си къделя и си ранила пилищата. Дошел там майсторо, заговорил се с нея и како говорил.така земал, та измерил сенкята на момата. Още на другио ден почнали градежо и за чудо на всички хора градежо се задържал и след неколко месеца от чешмата потекла вода. Зарадвали се всички там и почнали да доождат да се заселяват около чешмата и така днеска е нашата махала станала.

Като се зарадвали всички, че имат вече вода, Рада мома залинела, заболела и след неколку месеца умрела, така нарачал майстора, да умре след неколко месеца, като потече водата.

Казвали са ми, че и сега по наше време, като е месечина и минеш покрай чешмата, отдалек видиш как седи една мома, та преде каделя, а до нея пилища клюцат. А кога е темно, чувало се само «цър, цър, цър» от пилищата, а момата се не види, нали на темно се не преде.

Източник: Българско народно творчество, том 11, изд. Български писател, София, 1963