Песни на Банатските българи
Публикувано от Мирилайлай на August 23 2007 09:27:44
Това са текстове на две песни от банатските българи. Изпратени са ни от Росица Димитрова. Тя ги е слушала и записала от своята баба.


Мамино момиче

Мамино момиче, де си ми ходило?
Мале ма, мале ма,у градинъчито.
Мамино момиче, како си ми правло?
Мале ма, мале ма, цвеке съм брала.
Мамино момиче, защо ти и цвекиту?
Мале ма, мале ма, китка за изплета.
Мамино момиче, защо ти е китката ?
Мале ма, мале ма, за любовника.
Мамино момиче, кой ти й любовника?
Мале ма, мале ма, идин трумбиташ.
Мамино момиче ,огънь да го изгори.
Мале ма ,мале ма аз за гу угаса.


Имало ведндъж едно момиче

Имало иднъш едно мумиче
По хубънку ут гълъбиче цял ден пеи и нарчее,
Кой гот мине у тей надниче,
У тей има идно градинче
Със цвекъ и със кълънфирче,
То цвекьето съди и полива,
Кой гот мене му ремнува.
Пролет, слънцето се ражде,
То у градинчиту отважде,
Стрък по стрък цвекь да набере,
Уд ний китка да наплете.
У градинчиту цял ден пее.
Китка цвекь уд кълънфирче,
С ний зънъкич ино монче.