Песни от репертоара на Недялка Керанова
Публикувано от laliza на October 29 2007 21:02:13
Дена из пътя вървеше

Дена из пътя вървеше,
Дено льо, мари хубава.
Ангел и стъпки броеше
и си на Дена думаше.

Я стой, почакай, Дено льо,
две думи да ти продумам/2
във очи да те съгледам.

Ангеле, момче хубаво,
като си толкоз хубаво,/2
защо си толкоз глупаво.

Че яз съм мома главена,
главена, с пръстен менена
и него викат Ангела,
Ангела, страшен хайдутин.

Ангела, страшен хайдутин,
в татаревските балкани,/2
в гарвановските боази.

Ако са Ангел научи,
на тебе глава ще вземе,/2
на мене няма да прости.Заради тебе Гроздано


Заради тебе Гроздано
Стара планина напуснах //2; /2
със седемдесет юнака,
със седемдесет и седем,
все верни, млади момчета.

Барем се веднъж обърни,
бяло дюлбенче повдигни, //2
лицето да ти съгледам,
лицето ти бяло ли е
очите ти черни ли са,
веждите гайтанлий ли са.
(дали за мене прилягат)

Юначе, лудо та младо,
мойто е лице трендафил,
мойте са очи череши,
мойте са вежди гайтани,
ала ме мама главила,
главила, пръстен сменила. /2
сменила , пък не питала.

Мене ме мама годила,
за едно момче хубаво, //2
Момчето беше хубаво,
ала не ми е на сърце. //2


Мама Радойчо гълчеше


Мама Радойчо гълчеше,
гълчеше, люто кълнеше,
Сино Радойчо, Радойчо,
един да си и ти да не си.

Дето си мама залюбил
най-близката си комшийка,
чичовата си дъщеря,
Мавруда, алтън калуда.

Нали ти мама казала,
Мавруда чедо богатско,
не знай сайбие да прави
на свекър и на свекърва.

На свекър и на свекърва,
на зълви и на девери /2
на по- големи етърви.

Мамо льо, мила мамо льо,
караш са, мамо, гълчиш ма,
яз ще Мавруда да взема,
че си ми лежи на сърце.


Караджа дума Русанки


Караджа дума Русанки,
Русано, росна ябълко,
Русано, росен босилек,
ти чула ли си разбрала,
за мене лошо хортуват,
че съм бил станал хайдутин.

Чудя са, мая са,
кои балкани да взема,
кои пътища да хващам,
кат си мила Русано,
пък ми е свидна рожбата,
рожбата, малка Антония,
пък ми е свидно за тебе,
за твойта хубост и младост,
за твойта младост Русано.

Пиян бях, мари, булка Петрано

Пиян бях, мари, булка Петрано,
пиян бях нищо, любе, не помня.
Немах ли верни другари,
на мене, либе, да кажат,
че имам най- баш булка в селото.

Прощавай, мари булка Петрано,
ако не, мило любе, за друго,
то поне за наш`та мъжка рожбица,
дето я с толкоз мерак чакахме.

Заградил Богдан, Богдана

Заградил Богдан, Богдана,
заградил Богдан чорбаджи,
заградил кале високо,
с хайдушки глави, юнашки,
една му глава не стигна,
калето да си догради
и на калето кубето.

Чуди са Богдан, мая са,
кой има глава най- лична,
най- лична и най- прилична,
негова глава да вземе,
калето да си догради
и на калето кубето.

Най после Богдан намислил,
той има сестра Мария,
негово шурей делия,
той има глава най- лична,
най- лична и най- прилична.
негова глава ще вземе,
калето да си догради
и на калето кубето.


Караджа дума Русанке

Караджа дума Русанке,
Русано, росна ябълко,
Русано, росен босилек,
ти чула ли си разбрала,
за мене лошо хортуват,
че съм бил станал хайдутин.

Чудя са и мая са,
кои балкани да взема,
кои пътища да хващам,
кат си ми мила Русано,
пък ми е свидна рожбата,
рожбата, малка Антония.
Пък ми е свидно за тебе,
за твойта хубост и младост,
за твойта младост Русано.Бери ми, мамо, грехове

Мамо ма, мила, мамо ма,
бери ми, мамо, грехове,
дето ми, мамо, не взема
Калинка, мойта прилика,
ами ме, мамо, ожени
за една бедна вдовица,
с бедни дреби дечица.

Вечер се връщам от оран,
тя си децата прибира,
прибира, да ги приспива,
пък мойто либе Калинка,
тя ме на порти чакаше,
бяла къделя, майко, предеше.


Хранила мама гледала


Хранила мама гледала,
два сина дор два близнака,
храни ги мама, гледа ги,
дорде големи да станат.

Та че ги мама премени
два с една премяна.
Та че ги мама изпрати
на бачковския манастир.

Хубави моми да гледат
за булки да си изберат,
гледали и харесвали
двамата една сгледали.

Триста са пушки пукнали,
двамата братя паднали,
че тя била годеница,
войводова любовница.
Намислил Стоян да иде

Намислил Стоян да иде
в Стамбула града голяма,
тежка гемия да кара,
гемия, жълта пшеница.
И си на Станка думаше,
Станко льо, лоземеджанко.

Ази във стамбул отивам,
тебе та сама оставям,
при мойта стара майчица /2
със наш`те дребни дечица. /2

Да не си Станкольо пременяш
с най- новата си премяна,
нито за вода да ходиш
на Лазарово кладенче,
че ми е Лазар душманин,
кани са да те открадне.

Таман си Стоян замина,
че стана Станка хубава,
че стана та се премени
с най-новата си премяна
и си за вода отиде
на Лазарово кладенче.

Лазар си конче поеше,
Станка си вода налива,
Станка на Лазар продума:
Лазаре, любе, Лазаре,
сега е, либе, времето,
двамката да са вземеме.

Лазар си глава повдигна,
Станка на криво погледна
и си на Станка продума:
Станке ле, лоземерджанко,
много си Станко хубава,
но си и малко глупава.

Не мога това да сторя,
двамата да се вземиме,
че сме със Стоян другари,
от малки деца израсли.
Не мога Станку, не мога,
не мога, това да сторя.Свекър Янки думаше


Свекър Янки думаше,
Янке ле, снахо, Янке ле,
Я викни снахо, та запей /2
сношната песен дето пя.

Я викни снахо, та запей,
сношната песен дето пя,
на мойте гости търговци /2
търговци, стари джабази.

Дядо ле, стари свекъре,
чи как викна да пея,
стана ми до три месеца,
от как си писмо нямаме
от мойто либе Иванчо.

Караджа из гора вървеше

Караджа из гора вървеше,
нова си сабя държеше /2
и си на сабя думаше.

Сабо льо, другар да ми си,
сабо ле да ме послушаш,
сабо ле да ми повярваш,
добра работа да свършим.

Снощи съм ходил в Сливен,
в сливенските механи,
добър съм хабер научил,
от млада млада кръчмарка.

От тука щели да минат,
дор девет млади турчета /2
с десет коня хранени.

Тенево село отиват,
теневка мома да вземат
и тя мома ридае,
теневка мома хубава.


Марко Дафинка продума

Марко Дафинка продума,
Дафино, любе, Дафинке,
защо не ми си хубава,
като първата година,
първата още втората.

Любе Марко льо, Марко льо,
чи как да съм ти хубава,
девет съм рожби сдобила,
над девет люлки дрямала,
девет съм сина отгледала.

Любе Дафино, Дафинке,
подай си, любе ръката,
от тебе прошка да взема,
да си намеря прилика,
да бъде млада хубава.

ето и една страница за нея http://keranova.dir.bg