Св. Модест - 18 декември
Публикувано от emilia_n на November 26 2007 13:47:06
Както празникът на Свети Спиридон, така и денят на Св. Модест се тачи предимно в района на Пиринския край. Освен в Благоевградско и Гоцеделчевско, този празник е познат и на населението на Странджа.

Според народното поверие Свети Модест наравно със Свети Георги се явява покровител на земеделци и овчари.

Тъй като основния поминък на странджанци е животновъдството, затова този светец е бил много популярен в миналото. На този ден главнодействащи лица са жените. Те приготвят обредни пити, които се дават за здравето на животните. На някои места тези пити се дават и на самите животни. Но обикновено стопанките месят тези пити и след това ги раздават, като за целта те се намазват с много олио "за да е мазен добитъка".

На този празник впрегатните животни не се впрягат, а напротив. Те през целия ден се оставят неразпрегнати.

На празника на Свети Модест се слагат умалени копия ярем или рога. Това се прави особено вкъщи, където често умира добитъкът. Най-често те са изработени от алуминий, но ако семейството е по-заможно, те биват и от сребро. Това се прави с цел да се умилостиви светеца и лошото да напусне тази къща, която я е сполетяло беда.

За нашите предци това е имало голямо значение, защото воловите и конете са били основната впрегатна сила. С тях те обработвали своята земя, с тях също те се предвижвали на големи разстояния. Така че ако едно семейство е имало два вола и единия умре, то това сериозно разстройвало финансовото положение на българския селянин. Затова значението за селското стопанство е голямо.