Култовия обект - Априлци
Публикувано от Куцулан на February 27 2008 17:10:38
Култовия обект в местността “Калугера” е разположен на 4 км североизточно от местността Маришница (град Априлци), в северното подножие на връх Марагидик, непосредствено до пътеката, пресичаща планината на юг.
Върху полегатата масивна скала, наречена от местното население “Калугера” (размери 2.50 х 3.50 м) са нанесени графитни изображения с различна дебелина, някои силно разрушени от човешка ръка или от ерозията на камъка. Графитите са вдълбани до 1-2 мм със средна широчина 3 мм. В средата на скалата се забелязва фрагмент от фигура (60/ 80 см) с разперена дясна ръка и квадратна “глава”. В западната част на скалата се откроява по-малка фигура (59/ 20 см), напомняща човешка фигура с разперени ръце.
Около двете фигури са издълбани кръстовидни знаци, малки отвори, черти и знаци.
Според легендата на скалата била издълбана фигура на калугер, който сочел място, в което било скрито съкровище, достатъчно за прехраната на 7 семейства за 7 години.
Интерпретацията на легендата и на скалните рисунки на този етап е затруднена, но може да се направи близък аналог с графитите, изобразени на входа на централната камера на тракийската гробница, открита между селата Шипка и Ясеново.
Може да се допусне, че това е вариант на крайпътно светилище, а човешките фигури изобразяват неизвестен жрец или предводител.

източник: Kaldata.com