Зазидан
Публикувано от Куцулан на June 25 2009 16:51:47
из "Народна вяра и религиозни народни обичаи", Д. Маринов, 1994, БАН.

Народното вярване утвърждава, че всяка сграда, която се зида от камък с хоросан, като мост, темел на воденица, чешма, бунар, църква, кула или друго, но само не къща, тая сграда не може да трае дълго време, особено мост, воденица, чешма и кладенец, дето се има работа с вода: днеска го градят, нощеска се събаря, особено ако има окна (сводове). За да трае дълго време и да може да устои на водата, трябвало е да си зазида в темеля човек (мъж или жена).

Зазидването се извършва по два начина: или се зазидва сянката на човека, или самият човек.

Зазидване на сянката става по тоя начин: Главният майстор приготвя пръчка от тръстика и когато някой от селяните е дочъл да гледа или ако няма никакъв странен човек, тогава се зима някой от работниците-чираци, без да види той, отмерва му сянката и тая тръстика зазидва бързо в темеля. Времето, което е най-сгодно да се зазидва, т.е. да се мери сянката и зазидва, е пладне, едно защото тогава всичките майстори, калфи и чираци почиват - пладнуват, та не могат да видят що прави главният майстор, а друго, че тогава сянката е най-кратка, та и пръчката е малка (Дядо Кольо Живков, с.Мъглиш).

След зазидването на пръчката темелът става здрав и зданието трайно.

Зазиданият човек (мъж или жена) начиня да линее, да вехне и съхне и никакви церове, никакви билки, па и никакви магии не могат помогна на такъв - той умира без друго. Когато умре, тялото му се погребва, но сянката му, т.е. душата му, не може да отиде на небето, а остая някое време на земята да се мъчи; тая сянка се върти всякога около това здание, дето е зазидана, и излиза само нощно време в потайна доба. Тая сянка излиза в образа на човека, който е зазидан: мъж, жена или мома, и ако е мома или жена, тя пее. Ако някой човек мине в това време (потайна доба) наблизо край туй здание, зазиданата сянка се преправя на разни животни и напада го, та го убива, като мисли, че тоя пътник е майсторът, който я зазидал и който е причината за нейното нещастие.

Удареният човек се разтресва, отива си у дома и умира.

Животното, на което се преправя сянката, когато ще нападне, се казва таласъм.

Срокът, през който сянката се мъчи и стои на земята, зависи от самия зазидан човек. Ако е мома, невеста, момък или други, които са били праведни - те излизат до седем или девет години; ако ли са били грешни - те се явяват и до тридесет.

Зазидването на самия човек става по тоя начин. Нарече се, кой дойде утре най-рано и пръв да споходи майсторите, тогова зазидаме.

Майсторите зидат, но в кьошето оставена е дупка незазидана. Когато дойде някой, то се примамва да дупката и като се приближи, тласват го в дупката и отгоре му хвъргат приготвени камъци. той умира и остава с тялото и костите си в темеля на зданието.

В народните умотворения туй вярване е много разпространено и възпято. Така:

В с.Локорско, Софийско, се разказва как майстор Манол зазидал в темеля на моста жена си, защото тъй се паднало на хвърленото жребие.

В Пирдоп, пак майстор Манол зазидал жена си Петкана, която дошла най-рано да му донесе обед. Така се били уговорили и додето другите майстори поръчали на жените си да не донасят ручок много рано, майстор Манол забравил да стори същото.

В Чепино, пак Манол зазидва жена си по същата причина.

В с.Арда, Ахърчелебийско. Трима братя градили здание; трябвало да турят в темеля човек и решили: който дойде на другия ден най-рано, него да зазидат. Дошла жената на Стояна, която била най-вредната, най-добрата. Като я съгледал отдалече, Стоян проронил сълзи, но нямало се що, трябвало е да изпълни обета и зазидал я.

В с.Устово, Ахърчелебийско. Пак трима братя градили мост. Тук булката е Струна, която дошла най-ранно. Мъжът й я измамил да слезне долу в темеля, за да му извади венчилния пръстен, и когато тя слезнала, майсотрите нахвъргали отгоре й приготвените камъци.

Тук нямаме среща с премерване на сянка, а с насилствено зазидване на самото обречено лице, т.е. втория начин на зазидване.