Маминче
Публикувано от Куцулан на July 21 2009 15:45:58
из "Народна вяра и религиозни народни обичаи", Д. Маринов, 1994, БАН.

Маминчето е дух, създаден от човека посредством яйце.

На Велики четвъртък яйцето, което е снесла кокошката рано, преди още да е изгряло слънцето, зима се от жена, която ище да има маминче, носи го под мишницата си на голо, додето се излюпи.

Туй пиле ставало маминче. То веднага хвръквало, щом се излюпи. Ходи, дека ходи, но все се връща при майка си, т.е. жената, която го е излюпила. То донася на майка си, каквото пожелае: пари, злато, пръстене, гривни и други накити.

Но маминчето колко е полезно на майка си - жена, толкова е вредително и пакостно за другите. Като лети, маминчето издавало много чудна мелодия, която омайвала човеците и като ги омаломощавала, те падат в несвест и умират. Ето защо вечерно време, като чуят гласа му, хората си запушват ущите да го не слушат.

Много голям грях е да се измътва маминче.

По-горе видяхме, че от това пиле, произведено по същия начин, жена, която го е измътила, със силата на кръвта му ставала вещица.

В Ахърчелебийско тоя обичай - да създават маминче, съсщестувал и днеска и помаците, когато чуели гласа му, гърмели с пушка, за да го плашат да бяга.