Кадин мост (р.Струма)
Публикувано от Куцулан на May 30 2016 09:10:12
Кадин мост (р.Струма)

Кадин мост е каменен мост над река Струма, в село Невестино, област Кюстендил. Известен е и като Невестин мост.Мостът се намира в центъра на село Невестино. Дълъг е около 100 и широк около 5 метра. Състои се от пет свода, като средният е най-висок и задава заострената форма на моста, изграден от големи дялани гранитни блокове. Във всяка от колоните е оставен по един прозорец за оттичане на водата при пълноводие. Застлан е с големи гранитни плочи. От същия камък са и зиданите перила. Архитектурата му е смесица от антични средновековни и ренесансови форми. Кадин мост е единствен по направа и величественост архитектурен паметник от времето на турското робство не само в Кюстендилска област, но и на Балканския полуостров, пише в своето изследване краеведът Николай Владимиров.

На източния парапет от южната страна на моста е вдигната гранитна плоча с издълбан надпис на турски, от който се разбира, че строежът е станал по заповед на везир Исак паша през 874 г. от Егира, т.е. през 1470 г., по време на управлението на султан Мехмед II. Няколко години по-рано пашата преминал през тези места по пътя си към Босна.

Пълният текст на каменния надпис гласи:

"По високото разпореждане на Исак паша, един от най-великите везири и благородни началници, който върши добрини с чисто душевно подбуждение, за да получи горе от създателя съответното възмездие, заповядва да се построи в тази страна този свещен мост за безплатно минаване на пътници. Нека всевишният Бог изпълни живота му с радост и веселие. Година 874."

Историята разказва, че когато Исак паша потеглил за Босна, се оказало, че войските му не могат да прекосят пълноводните води на река Струма. Тогава той решил да изгради мост, който да свърже двата бряга. Снагата на съоръжението била проектирана през 1463 г., а построена през 1469-1470-а. Дълго време учените предполагали, че съоръжението има по-древен произход, тъй като върху някои от каменните блокове открили елински надписи. Смята се обаче, че плочите са донесени от останки на други исторически селища, а при изграждането на тази монументална постройка българските майстори зидари са вложили цялото си старание и въображение.

През 1883 г. бележитият чешки учен проф. Константин Иречек при пътуването си из Югозападна България остава запленен от красотата на моста, който описва като старо турско архитектурно дело.

Много преди това през 1572 г. френският пътешественик Филип дьо Френ-Кание на път за Дубровник минава през Кюстендилско. В своите спомени той разказва за величието на мостовото съоръжение и многобройните минерални извори в района.

Турците наричали Кадин мост главен държавен път и положили големи усилия за неговото построяване и укрепване, за да осъществят своите завоевателни планове.

Името „Кадин мост“ идва от турското „Кадън кюпраси“ или „Невестин мост“ и е свързано с легендите за построяването му.Според едната легенда (село Невестино, Кюстендилско), в моста над река Струма е вградена майка-кърмачка, която нощем "плаче". И днес, щом буйните води на Струма се разлудуват в късните часове на нощта, хората чуват задавения писък и въздишките на злочестата Струма невеста, зазидана в основите на най-стария каменен мост у нас. Поне така разказват най-възрастните жители на китната община Невестино, които предават на идните поколения легендите и преданията за изкусното майсторство на предците, съградили съоръжението, свързващо двата бряга на реката.

Строежът на моста не вървял, защото всичко, което вдигали майсторите през деня, било нощем отнасяно от буйните води на Струма. За това майсторите решили, че за успешното му довършване ще трябва да дадат курбан една от жените си; тя да бъде първата, която на заранта ще им донесе ядене. Двамата по-големи братя решили да предупрадят жените си да не бързат да дойдат. Не казали обаче на най-малкия. Така първа дошла Струма невеста, жената на майстор Манол (Мануил) и за това тя била зазидана в основите на моста. Оттук и мостът е наречен "Невестин" - на турски "Кадън".

Срещу моста е и скулптурата на вградената в моста Струма-невеста. Скулпурата е дело на Мите Чудомиров. Струма невеста държи пред пазвата си традиционните за региона ябълки.

Според втората легенда, мостът е построен по заповед на султан Мурад като сватбен подарък на една смела българска невеста. Когато тръгнал на военен поход, на това място султанът срещнал сватбари. Те не се побояли от султанските войски, а невестата се поклонила на султана. когато той я попитал какъв дар иска, тя пожелала да се направи мост над реката, за да може да посещава старата си майка. Мостът бил направен и наречен "Невестин " или "Кадън" (по късно видоизменено в Кадин.

Според трета легенда, мостът бил изграден по настояването на местен турски съдия - на турски "кадия", и оттам получил и името си "Кадин" мост.

Кадин мост се счита за един от най-забележителните паметници на строителството в България от този период и през 1968 г. е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение (ДВ, бр.77/1968 г.). От моста се разкрива прекрасна гледка към планината Рила, а до него има хубав парк, с места за отдих, почивка и риболов.

Източници:
Уикипедия
kustendil.com
epicenter.bg
struma.bg