Вискярски "Св. Св. Петър и Павел"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 08:38:01
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в югоизточната част на пл. Вискяр, на ок. 3 км СЗ от с. Расник

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а е възобновен през ХХ в. Сега е изоставен

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: от него е запазена малка еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и без притвор черквичка с изключително скромен интериор и с красив обреден кръст пред нея

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/