Бистришки "Св. Петка"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 08:44:14
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в местн. Калугерови ливади на пл. Витоша, в северозападните покрайнини на с. Бистрица

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през Х в., а е разрушен през ХІV в. След Освобождението се построява малка черква, просъществувала до 1951 г. През 1956 г. е построена днешната черква. Понастоящем е постоянно действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: състои от еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с притвор (с камбанария над него) черква “Св. Илия”, жилищни и стопански сгради

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/