Кладнишки "Св. Николай"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 08:52:56
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в западните склонове на пл. Витоша, на ок. 1 км СИ от с. Кладница

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІІІ в., а по време на турското робство е разрушен. Възобновен е през ХІХ в. (1841 г.) от дядо Спас от с. Мърчаево и понастоящем е постоянно действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности:представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата е малка еднокорабна, едноапсидна сграда, с две конхи, без купол и е построена през 1841 г., а вътрешният й притвор – през 1866 г. До западната фасада е долепен портик, изпълняващ ролята на открит притвор. Черквата е изографисана през 1883 г. Върху хълм, на ок. 100-150 м СИ, се намират останките от Кладнишката крепост. Манастирът е обявен за паметник на културата.

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/

Книга за историята на манастира