Мисловщицки "Успение Богородично" (наричан още Велиновски)
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 09:20:59
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в подножието на Ездимирска пл., на левия бряг на Велиновска река и на ок. 2 км СИ от с. Велиново (до 1950 г.: с. Мисловщица)

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а през годините на турското робство нееднократно е опустошаван. Възобновен е от игумена Мисаил Байкушев в началото на ХІХ в. (1822 г.). Понастоящем е изоставен

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата (10х6 м) е еднокорабна, едноапсидна и безкуполна сграда, с допълнително пристроен притвор и е построена през ХVІ-ХVІІ в., а през 1830 г. е възобновена. Запазени са фрагменти от стенописи от ХVІІ в. и от 1924 г. След възобновяването на манастира в него е открито килийно училище. Обявен е за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/