Големобучински "Възнесение Господне"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 10:08:18
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в южното подножие на пл. Люлин на ок. 0,5 км З от с. Големо Бучино

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХVІІІ в., а е възобновен през ХІХ в. Сега е периодично действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от еднокорабна, едноапсидна черква с една конха от юг и жилищна сграда. Запазени са останки от антична сграда

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/