Дивотински "Св. Св. Петър и Павел"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 10:11:42
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир под вр. Криви камък (1127 м н.в.) в западното подножие на пл. Люлин и в източните покрайнини на с. Дивотино

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а понастоящем е периодично действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: от него е запазена само еднокорабната, едноапсидна и безкуполна черква

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/