Райловски "Св. Николай"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 10:14:29
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в южното подножие на пл. Люлин, на ок. 1 км И от кв. Райлово на с. Люлин

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а понастоящем е изоставен

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: от него е запазена еднокорабна и едноапсидна черква с камбанария над входа и жилищна сграда

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/