Баткунски "Св. Св. Петър и Павел"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 11:20:02
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в северните склонове на рида Каркария от Баташка пл. на Западните Родопи, на ок. 1,5 км З от кв. Баткун на с. Паталеница и на ок. 12 км ЮЗ от гр. Пазарджик

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІІ в., а е разорен по време на помохамеданчването на чепинските българи през ХVІІ в. Възобновен е през 1692 г., но през 1774 г. е унищожен до основи от кърджалиите. Възобновен е в началото на ХІХ в. Понастоящем манастирът е постоянно действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата (12х6 м) е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна, облицована с бигор сграда и е построена през 1870 г. До западната й фасада е долепена красива камбанария. В манастира известно време е живял Станислав Доспевски, като нарисувал ценни икони и стенописи. През 1872 г. в манастира е бил посетен от В. Левски. В манастирския двор расте една от най-старите лозници в България. В близост до манастира са останките от древния град Баткунион. Манастирът е обявен за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/