Бачковски метох "Св. Георги" в Асеновград
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 11:23:30
Местност, отстояние и посока от населено място: метох на Бачковския манастир, разположен в най-южната част на гр. Асеновград, високо на левия бряг на Чепеларска р. (Чая)

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІ век като страноприемница на Бачковския манастир. Опожарен в края на ХVІІІ или в началото на ХІХ в. Възобновен - след чумната епидемия през 1812 г. През 1978 г. започва реставрация, която не е довършена, в резултат на което жилищните сгради рухват. Понастоящем черквата е възобновена и е постоянно действаща, а останалата част от метошкия комплекс е изоставена

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от жилищни и стопански сгради, оформящи четириъгълник, разделен на южен и северен двор. В източния край е метошката черква “Св. Георги” – почти квадратна, трикорабна, едноапсидна псевдобазилика, изцяло стенописана. Черквата притежава ценен дърворезбован иконостас, а в южната й част е параклисът “Св. Екатерина”. В съседство се намира осемстенната метошка камбанария. Бачковският метох е обявен за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/