Заглавие на темата: Български Фолклор и Традиции :: Турска Зурна в Българска народна песен

Публикувано от Атил на 04-12-2011 08:46
#5

Зурната не е типично турски инструмент,тя се използва от редица други народи и не е заимствана от турците, гърците, албанците и траките са я използвали далеч преди турците да дойдат на Балканите.Подобни варианти на този инструмент има и при славяните и при българите.Днес също се използват от народите на Русия .
Друг въпрос е посегателството върху изворния фолклор и неговото опошляване. Оригиналната чалгия не е това което днес се шири като популярен кич и има дори ориенталско-цигански характер отколкото дори турски. Изворния турски фолклор е доста близък до българския и особенно до македонската фолклорна област и това не е случайно. Не е плод на тяхно влияние или наше заимстване от тях или обратното.В Османската империя ние сме живяли разделено и дори капсулирано едни от други.В различни махали в различни общности,които нито са се смесвали,нито са си взаимодействали. Общите неща са от общите далечни предци, още повече, че Македония е населена плътно от племенната група - ермияр - която се групирала около Кубер и брат му Лачин.Понеже те били от техния аристократичен род Билиг.Майката на Кубрат -Акджан(Оксана по анчийскии-славянски) също е била от тази племенна група. Това са средноазиатски булгар-тюрки, преселници в Българското причерноморско тарханство заради междуоособици.
А чалгията е фолклорен стил станал популярен в края на 19 век. И възникнал в Македония . В един период бил много популярен в София и се изпълнявал по всички ресторанти и бирарии. Там има оркестър от народни инструменти и хорово пеят мъже и жени. Това няма нищо общо с днешната кафанска и циганска чалга.Smile