Превключете с мишката на фонетична българска клавиатура (PHO), БДС (BDS), или изключете кирилицата (OFF). Настройките за кирилицата в този прозорец не се влиаят от настройките на вашата кирилица (ако имате такава на вашия компютър). За повече информация натиснете ПОМОЩ.

Помощ