Конярски кладенец
Публикувано от Куцулан на June 29 2007 20:49:53
Източник:
Легенда от Берковския край на Геройко Милчев
Издателство „Берковско родолюбиво общество” 1998


Конярски кладенец

Вървейки по билото на Берковския Балкан, на изток от връх Сребърна се стига до малка красива поляна и кладенец с много студена, бистра като момина сълза вода. Той винаги ще спре пътника, ще го напои със студена вода, ще го ободри и ще уталожи жаждата му.
Легендата разказва, че край този кладенец от стари времена е минавал стар римски и турски оживен търговски път от Берковица за Пирот. По него се движели тежки кервани, натоварени със сол и други изделия на берковските занаятчии, които разкарвали по всички краища на Римската и Турската империя.
Веднъж керваните стигнали уморени до кладенеца. Била ясна, прохладна нощ. Милиони звезди обсипвали небесния свод. Керванджиите пуснали конете на почивка и не след дълго се отдали на дълбок сън. Но измъчените от тежкия товар, трудния път, силната умора и жажда коне се напили със студена вода до насита и умрели през нощта. На сутринта керванджиите намерили своите добри приятели мъртви. Нещастните колари останали без най-добрите си помощници. С горещи сълзи на очи те закопали побратимите си.
Слухът за гибелта на конете се разнесъл сред населението на околността и споделената мъка и горест, кръстили кладенеца с името „Конярски кладенец”. Това наименование и днес е запазено с цялата си нещастна история.


Зорница Бойкова Томова
9г клас
ГПЧЕ „Петър Богдан”

източник:
Български легенди