Земенски "Св. Йоан Богослов"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 09:52:54


Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в подножието на пл. Риша , дял от Конявска пл., на ок. 1,5 км Ю от гр. Земен

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІ в., а след падането на България под турско робство запустява. Възобновен е през ХІХ в. Сега е обявен за музей

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква и жилищни сгради. Черквата (9х9 м) е с изключително оригинален план, непознат по българските земи – триапсидна, кръстокуполна (кръст, вписан в квадрат) с купол, разположен върху висок цилиндричен барабан. Построена е през ХІ – ХІІ в. Стенописите са в две живописни слоя – от ХІ и от ХІІ-ХІV в. – запазени са ктиторските образи на деспот Деян и жена му Доя, на Св. Иван Рилски, Св. Климент Охридски, Св. Йоаким Осоговски и др. Жилищните сгради са строени през ХІХ в. В близост до манастира, в Земенския пролом, се намират останките от крепостта Землънград. Обявен е за паметник на културатаизточник: http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/

снимков материал: Ненко Лазаров
www.ImagesFromBulgaria.com