Ребровски "Св. Николай" (наричан още Кривоноски)
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 10:06:02
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в местн. Престола в подножието на пл. Любаш, на ок. 1,5 км ЮЗ от с. Ребро

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а понастоящем е изоставен

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява развалини от еднокорабна, едноапсидна, с две конхи и притвор черква, в която са запазени фрагменти от стенописи и жилищна сграда. Обявен е за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/